pátek 25. května 2018

Divadlo pro Lublaň

Filip VÝŠKA

DIVADLO PRO LUBLAŇ

Ateliér Ondřeje Císlera a Miroslava Pazdery
LS 2018, ATSS
FA ČVUT

Divadlo se nachází ve vnitrobloku u Kongresního Trgu a přiléhá k parku s alejemi, který byl navržen jako součást památníku obětem všech válek. Skládá se ze tří částí, a toto členění se výrazně projevuje na jeho vnější formě. První část je foyer jako velkorysý prostor pro diváky, z druhé strany zázemí pro divadelníky a mezi nimi hlediště, kde se herci setkávají s diváky. Zatímco v půdorysu je návrh jednoduchý a ortogonální se silným prvkem symetrie, v řezu je inspirován  křivkou viditelnosti, která tak vytvořila vzhled stanového zastřešení pro foyer i hlediště. Divák přichází do reprezentativího foyer, kde se vizuálně propojuje přízemí s balkony ve vyšších patrech. Zvláštním prvkem je kulaté okno, kterým je možné se kochat pohledem na Lublaňský hrad přímo z balkonu. Hmotově je objekt rozdělen do dvou, respektive do tří částí, avšak je celý, včetně střechy, obložen kovovými měděnými deskami. 


Divadlo se nachází ve vnitrobloku u Kongresního Trgu a přiléhá k parku s alejemi, který byl navržen jako součást památníku obětem všech válek. Prostor památníku představuje průchod, kterým návštěvník vchází ze všedního uspěchaného světa do klidnějšího vnitrobloku, kde ho čeká duši obohacující zážitek - divadelní hra. Park tvoří uklidňující cestu, kterou divák přichází na představení. Divadlo se návštěvníkovi otevírá po vstupu do vnitrobloku a nasává ho širokým vstupem do svých útrob. Divadlo se skládá ze tří částí, a toto členění se výrazně projevuje na jeho vnější formě. První část je foyer jako velkorysý prostor pro diváky, z druhé strany zázemí pro divadelníky a mezi nimi hlediště, kde se herci setkávají s diváky. 
Zatímco v půdorysu je návrh jednoduchý a ortogonální se silným prvkem symetrie, v řezu je inspirován  křivkou viditelnosti, která tak vytvořila vzhled stanového zastřešení pro foyer i hlediště. Konstrukcí, která přenáší tíhu střechy, jsou ocelové pásnice. Ty jsou zakotveny v místě u vstupu, zavěšeny na středovém jádře mezi foyer a hledištěm a opět ukotveny ve zdech za jevištěm. Procházejí tak skrze celou budovu a jejich rozpon tvoří i šířku otvoru portálu a vstupů na balkóny.
Divák přichází do reprezentativího foyer, kde se vizuálně propojuje přízemí s balkony ve vyšších patrech. V prvním podlaží si může návštěvník zakoupit vstupenku, odložit svršky, či si zpříjemnit čekání na představení v kavárně. Vertikální komunikaci tvoří výtah a schodiště na obou stranách vstupní haly, která dovedou diváka na balkon, ze kterého pak má vstup přímo do sálu. Veškeré obslužné prostory, jako šatny, pokladna a hygienické zázemí se nacházejí pod schodišti po stranách foyer a ve středovém jádře.  Zvláštním prvkem je přitom kulaté okno, kterým je možné se kochat pohledem na Lublaňský hrad přímo z balkonu. Každé patro má pro lepší obslužnost vlastní hygienické zázemí pro návštěvníky. Ve středovém jádře ve vyšším patře je navíc prostor pro mistra světel, jevištního mistra a režiséra. Z tohoto prostoru je optimální pohled na jeviště během představení. V nejvyšším patře jádra jsou technické prostory a strojovny.
Herci mají vlastní vstup, kterým přicházejí do zázemí. Zde se pro ně nacházejí ve dvou patrech šatny s odpočinkovými prostory. Z těch je výhled na park ve vnitrobloku a na Lublaň s hradem. Před představením si tedy mohou odpočinout v klidové oáze a načerpat sílu na herecký výkon. Kulisy jsou do divadla dováženy a nejkratší možnou cestou je umožněno dopravit je na jeviště, či případně uskladnit v prostoru vedle jeviště. V nejvyšším patře divadelního zázemí se nachází administrativní prostory pro správu divadla.
Hmotově je objekt rozdělen do dvou, respektive do tří částí, avšak je celý, včetně střechy, obložen kovovými měděnými deskami. Tento materiál se v historickém centru Lublaně objevuje poměrně často a proto se začlení do organismu města.