neděle 29. března 2020

Filip Výška

Tržnice pro Prahu


3. varianta - Tylovo náměstí


Návrh má za cíl vytvořit přístřešek pro trhy, které na místě již jsou. Zformovat a rozčlenit dlouhý podélný prostor, oddělit ho od frekventované silnice. Hlavní přístup na náměstí je ze severu od stanice metra a tramvaje. Zde se k přicházejícím lidem orientuje hlavní objekt tržnice, za ním probíhá dlouhá otevřená pasáž. V zadní části je menší objekt, který se natáčí k lidem přicházejícím z jihu.

Budovy částečně narušují podélný charakter prostoru a částečně prostor uzavírají.

Celý prostor se stává pěší zónou, ruší se silnice procházející podél západní řady domů. Parkování podél domů je však zachováno.

Konstrukčně se jedná o dřevěnou kostru, která je v horní části zavětrovaná diagonálně kladenými trámy v obou směrech. Konstrukce stojí na sloupech a trh probíhá pod ní. Součástí přední a zadní budovy je železobetonové jádro se zázemím pro tržnici a toaletami pro veřejnost. Přístup pro zásobování tržnice je ze silnice procházející podél náměstí.

Žádné komentáře:

Okomentovat