středa 11. března 2020

Filip VÝŠKA

TRŽNICE PRO PRAHU

Ateliér Ondřeje Císlera a Lenky Milerové
LS 2019/2020 DP
FA ČVUT

1. varianta - Náměstí republiky

Návrh je umístěn mezi budovy celnice a bývalého hybernského kláštera. Tento prostor není v současnosti zrovna ideálně využitý, podél budovy celnice se nachází restaurace s venkovním sezením, obchody a muzeum, v zadní části je však situace nejasná, je zde parkoviště a prostor přechází charakterem do vnitrobloku. Naproti celnici u kláštera se nachází výdech z metra z poloviny 80. let a několik vzrostlých stromů. V zadní budově je na ose prostoru průchod do Hybernské ulice.

Často se zde konají trhy, ty jsou převážně v přední části území a přechází až do prostoru před hybernským klášterem, kde působí rušivě. Další stánky se nachází před Josefskými kasárny ve vnitřním prostoru tramvajové zastávky. Tyto stánkové trhy fragmentují prostor náměstí, případně zhoršují orientaci při pohybu přes tramvajové koleje.

Návrh se pokouší o pročištění náměstí, prostory zanesené stánky se uvolní a trhy se soustředí do jedné haly. Jedná se o uzavřenou halu se střešním osvětlením, budova navazuje na podélnou osu prostoru a na zadní průchod do Hybernské ulice. Zde vzniká prostor klidnějšího charakteru oddělený od náměstí. Zásobování tržnice je možní z ulice V Celnici. Naopak v přední části se uvolňuje předprostor, který zve k návštěvě tržnice.

Hala má dvojitě zalomenou střechu, která v horní části tvoří světlík. Konstrukci tvoří železobetonové rámy, které kopírují tvar střechy a člení vnitřní prostor na tři podélné lodi. Pod střechou probíhají v podélném směru dva průvlaky a celá konstrukce je navíc ztužená ocelovými táhly v rovině střechy. V zadní části se nachází nový výdech z metra, který se stává součástí haly a je začleněn do konstrukčního řešení. Výdech ústí nad střechou do vysokého komínu.

původní variantaŽádné komentáře:

Okomentovat